Oferta

pomiary budynków, lokali

Biuro inżynierskich usług budowlanych

Pomaga Właścicielom budynków i Wspólnotom mieszkaniowym wykonując pomiary:

  • Przedmiary i obmiary robót
  • Badania kamerą termowizyjną
  • Inwentaryzacje Budowlane
  • Oceny techniczne mieszkań, budynków
  • Wykonamy pomiary ugięć stropów
  • Określimy współczynnik przenikania ciepła dla ścian, dachu
  • Wykrywamy przyczyny usterek technicznych w mieszkaniach, budynkach

Dowiedz się za darmo

Biuro Inżynierskie Jarosław Drymer

Biuro:
ul. Wólczańska  19
II  piętro lokal nr 3
90-731 Łódź

+48 693 844 091
+48 693 024 252
biuro@drymer.pl